Event Sourcing for startups

30 Czerwca 2017, 11:00-13:00 (Piątek)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Community ticket.
już niedostępne -

English 

Short description:

Domain-Driven Design with Event Sourcing allows to easily and clearly define core business logic and ensures that development process will focus on business goals. Some clear benefits of this approach, among many more, are that communication in early stages of the project is better and the code base clearly reflects business goals. Come and learn more!


Full description:

You spent months refining a brilliant business idea, then developers spent months writing brilliant code, then the startup ends up with a software product that is bloated and does not focus on the business part which should drive the revenue.

Of course, the brilliant idea is still in there - but buried beneath all the technical complexities which did not occur to anyone during the planning phase.

Is this your recurring nightmare? Is there a different approach?

Maybe you could refine the business idea in a way that is informative for developers and at the same time highlights what is the core of the business? Maybe developers could design a model of startup's information system in a way that it is clear for business, focuses on core business idea and helps everyone find risks and opportunities?

During this presentation you will learn about Domain-Driven Design (DDD) and the Event Sourcing (ES) pattern. This pair will let you and your team use common language to reason about parts of the system, no matter if you are a senior developer or a business specialist.

What's more, thanks to separation of business complexities from the technical ones, DDD will ensure that core business ideas won't get buried under technical issues. The thing that really drives the business will always be in the focus of everyone during development, and even in the following maintenance stages.

Thanks to the Event Sourcing, a rising star among architectural patterns, the code base will not only be easy to reason about, but also lightweight, fast, easily audited, easily tested and easily integrated with other domains.

For the more technically inclined, we will also present an short implementation of ES pattern and mention some pitfalls of this approach.


About us

The presentation is provided by the technical team of EiiPii, a Polish software house based in Warsaw and working remotely worldwide.

Paweł Cesar Sanjuan Szklarz, developer with more than a decade of working experience and founder & CTO of EiiPii, will be your speaker.


Further reading materials


Polski

Skrócony opis:

Domain-Driven Design wraz z Event Sourcingiem pozwala na jasne i jednoznaczne zdefiniowanie trzonu biznesu i organizuje development, stawiając nacisk na cele biznesowe. Pozwala to lepszą komunikację we wstępnych fazach projektu, kod, który wyraźnie odpowiada celom biznesowym i wnosi wiele innych zalet. Przyjdź i dowiedz się więcej!


Pełny opis:

Spędzasz miesiące pracując nad pomysłem na biznes, po czym deweloperzy spędzają miesiące tworząc jakościowy kod, ale startup kończy z rozrośniętą aplikacją, nie skupiającą się na tym, co najważniejsze dla użytkowników.

Samo oprogramowanie spełnia swoją funkcję, ale główna wartość dla klienta przysłonięta jest przez wszystkie techniczne problemy, które nie zostały przewidziane we wczesnych fazach projektu.

Czy to Twój powracający koszmar? Czy może jest inne rozwiązanie?

A gdyby już w momencie planowania pracować nad pomysłem biznesowym wraz z deweloperami, w jasny dla każdego uczestnika sposób? A gdyby deweloperzy projektowali system zawsze zrozumiały dla innych stakeholderów i wyraźnie zorientowany na cele biznesowe?

Podczas naszej prezentacji zapoznasz się z Domain-Driven Design (DDD) i Event Sourcing (ES). Ta para pozwoli Tobie i całemu zespołowi używać wspólnych pojęć na każdym etapie rozwoju aplikacji, co umożliwia wspólną analizę potencjalnych zagrożeń, problemów i ich rozwiązań.

Co więcej, separacja spraw biznesowych i technicznych związana z DDD zapewnia, że kod odpowiedzialny za cele biznesowe będzie zawsze wyraźnie wydzielony i zrozumiały. Kluczowe z punktu widzenia biznesowego elementy nie zostaną przysłonięte przez poboczne problemy czy mało istotne technikalia, czy to w fazie planowania, developmentu, czy też przyszłego rozwoju.

Event Sourcing, wschodząca gwiazda wzorców architektonicznych, zapewni, że kluczowy kod źródłowy będzie nie tylko łatwy do analizowania, lecz także lekki, szybki, testowalny i łatwo integrowalny z innymi domenami.

Na prezentacji zostanie również pokazany przykład logiki biznesowej wykorzystującej konkretną implementację ES, a także zostaną omówione niektóre wady tych technik.


O nas

Prezentacja przygotowana jest przez zespół techniczny EiiPii, warszawskiego software house'u realizującego międzynarodowe projekty.

Paweł Cesar Sanjuan Szklarz, deweloper z ponad dekadą doświadczenia oraz założyciel i CTO EiiPii, poprowadzi spotkanie.


Literatura po spotkaniu:


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w 03-736 warszawa polska wydarzenia 03-736 Warszawa Polska